G7印程专家名录

主頁 > 索引 > G7印程专家名录

**RECOGNITION OF EXCELLENCE –
G7 EXPERT 5+ G7 MASTERS**
**卓越的认可 – G7专家 5+年 G7认可企业**

Mr. Chun Pen Sun 孙春鹏
Beijing Today's Printing Union Printing Equipment Co., Ltd.

Building 198, 17Huankezhong Road, Majuqiao Town, Tongzhou District, Beijing,  China
T: (86) 188-20070089
E: 37714518@qq.com

G7 PC Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 10/01/2014
Thru 到期日 到期日 : 12/31/2020

Mr. Ka Kin Tam 谭家健
Charming Printing (Boluo) Ltd.

China 中国
中国广东省惠州市博罗县石湾镇姚屋工业区
T: (86) 752-2035828-8588
E: kent@charmingprinting.com
W: www.charmingprinting.com

G7 PC Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 10/01/2014
Thru 到期日 到期日 : 09/30/2022

**RECOGNITION OF EXCELLENCE –
G7 EXPERT 5+ G7 MASTERS**
**卓越的认可 – G7专家 5+年 G7认可企业**

Mr. Quan Qiao 乔泉

China
E: joe1026@163.com

G7 PC Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 05/01/2011
Thru 到期日 到期日 : 09/30/2022